Cojones Coffee

Privacy statement

Coffee Cojones bezorgt overal in Nederland verse koffiecups bij jou thuis of op je werk. Coffee Cojones verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

TOEPASSELIJKHEID

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Coffee Cojones en het gebruik van aanvullende diensten.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

  1. HOE VERZAMELT COFFEE COJONES PERSOONSGEGEVENS?

Coffee Cojones behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Coffee Cojones verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een abonnement waarbij Coffee Cojones op de door jou bepaalde frequentie bij jouw bezorgt wanneer je een proefpakket aanvraagt, of informatie opvraagt, meedoet aan een enquête of test, als je informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan een actie, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT COFFEE COJONES?

Coffee Cojones verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en koffievoorkeuren. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met je hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Coffee Cojones, kan Coffee Cojones aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website(s).

Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssystemen instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Coffee Cojones worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op je voorkeuren afstemmen. Indien je dit niet wilt, lees je in paragraaf 4 hoe je hier bezwaar tegen kunt aantekenen.

  1. WAAROM VERZAMELT COFFEE COJONES PERSOONSGEGEVENS?

Coffee Cojones verwerkt Persoonsgegevens om je bestelling volgens overeenkomst uit te voeren en om een account aan te maken waardoor je je abonnement in de toekomst makkelijk kunt wijzigen, pauzeren of stopzetten. We slaan gegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief.
Coffee Cojones verstrekt je gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

  1. JOUW RECHTEN: CORRECTIE, INZAGE EN VERZET

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Coffee Cojones worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken neem dan contact met ons op.

  1. HOE BEVEILIGT COFFEE COJONES JOUW GEGEVENS?

Coffee Cojones schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Coffee Cojones. Coffee Cojones heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van Coffee Cojones alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

  1. COOKIES

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op jouw computer opslaat. In cookies kan informatie over jouw bezoek aan onze site worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt je browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als je cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

De websites van Coffee Cojones maken gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval een IPadres met andere data van Google linken.

Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat Google informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel. Gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door e-tracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van jou niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.