Cojones Coffee

Herroeping en retourbeleid

Klant kan de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst, eenzijdig ontbinden.

Indien er op het moment van ontbinding reeds een levering heeft plaatsgevonden zal Klant deze in niet gebruikte en originele staat retourneren.

Een levering kan worden geretourneerd naar:

Coffee Cojones
Ampèrestraat 19C
1976 BG IJmuiden
Nederland

Het reeds door Klant betaalde bedrag zal door Coffee Cojones, binnen 30 dagen nadat de retour levering door Coffee Cojones is ontvangen, worden teruggestort op de rekening van waaruit de betaling heeft plaatsgevonden.